Szukaj

Karty podarunkowe

REGULAMIN korzystania z voucherów (kart upominkowych)

w sklepie online DOBRO Jewellery


Marka DOBRO Jewellery z siedzibą w Warszawie, 01-884, Żeromskiego 1/372

reprezentowana przez Katarzynę Dobrowolską i świadcząca usługi w zakresie sprzedaży

biżuterii, oferuje w sprzedaży vouchery (karty upominkowe), które uprawniają ich Posiadaczy

do zakupu produktów w sklepie online www.dobrojewellery.com


1. Voucher można nabyć online, za pośrednictwem www.dobrojewellery.com .


2. DOBRO posiada w ofercie następujące rodzaje voucherów: a) voucher o nominale

300 zł b) voucher o nominale 500 zł c) voucher o nominale 700 zł


3. Voucher nie może być zamieniony ani w całości, ani w części na gotówkę.


4. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie

określonym na dokumencie vouchera.


5. Niewykorzystanie vouchera, zgodnie z terminem określonym na voucherze, jest

równoznaczne z utratą ważności vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego

Posiadacza wobec DOBRO Jewellery z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.


6. Posiadacz vouchera może dokonać zakupu produktów oferowanych wyłącznie w

sklepie online www.dobrojewellery.com. Wykluczone jest realizowanie zakupów

biżuterii DOBRO za pośrednictwem vouchera w butikach partnerskich.


7. W przypadku, gdy wartość vouchera jest niższa niż kwota kupowanego produktu lub

realizowanej usługi fotograficznej, posiadacz vouchera będzie zobowiązany do

bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy. Jeżeli kupowany

produkt lub usługa są niższej wartości niż realizowany voucher, DOBRO Jewellery

nie zwraca wynikającej z tego faktu różnicy.


8. Voucher nie jest voucherem imiennym. Voucher realizowany jest na okaziciela.


9. Z każdego vouchera można skorzystać tylko raz.


10. W przypadku zwrotu towarów nabytych w sklepie internetowym DOBRO Jewellery

przy użyciu vouchera, przysługuje zwrot vouchera oraz jeżeli nastąpiła dopłata, to

również wartość dopłaty. W przypadku zwrotu towaru, w pierwszej kolejności

zostanie wydany nowy voucher w postaci elektronicznego kodu, odpowiednio do

wartości zwracanego Towaru, nie wyższym niż wartość vouchera użytego podczas

zakupu zwracanych towarów. Następnie, kupującemu zwracana jest kwota wynikająca

z ewentualnej różnicy pomiędzy wartością zwróconych towarów, a wartością

wydanego, nowego vouchera. Zwrot różnicy następuje poprzez przelew na konto

bankowe wskazane przez okaziciela, a wygenerowany kod na nowy voucher zostanie

wysłany na wskazany przez niego adres e-mail.


11. Promocja (zakup towarów przy użyciu Vouchera) nie łączy się z innymi promocjami

prowadzonymi przez DOBRO Jewellery, chyba, że Marka postanowi inaczej.


12. DOBRO Jewellery nie odpowiada za zgubienie vouchera przez jego Nabywcę. W

przypadku zagubienia vouchera, DOBRO Jewellery nie zwróci gotówki za zagubiony

voucher ani nie wystawi duplikatu vouchera.


13. DOBRO Jewellery zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie

voucherów, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób

nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku voucher uznany

zostanie za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania vouchera zastępczego.


14. Voucher jest środkiem płatniczym wyłącznie w sklepie www.dobrojewellery.com.

Voucher nie może zostać zamieniony przez DOBRO Jewellery na gotówkę, zarówno

w całości jak i częściowo.


15. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.


16. Zakup vouchera stanowi potwierdzenie, że Nabywca vouchera akceptuje warunki

zawarte w niniejszym Regulaminie.


17. Kupujący voucher zobowiązany jest przed przekazaniem vouchera poinformować

osobę, której przekaże voucher o warunkach korzystania z voucherów zawartych w

niniejszym Regulaminie.


18. Przyjęcie vouchera stanowi potwierdzenie, że Posiadacz vouchera akceptuje warunki

zawarte w niniejszym Regulaminie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów